3D vizualizace
Úvodní strana
Návrhy, architektura
Stavební povolení, poradenství
Ceny projektů a služeb
Zeptejte se nás
 

Navrhování, projekty, architektura

 Tvoříme domov

      Naše návrhy vznikají v těsné součinnosti s klientem a to ze všech hledisek. U veškerého řešení dispozičního, výtvarného i technického se klient dozví proč jej vyhotovujeme daným způsobem již ve fázi konceptu, aby byl prostor pro produktivní dialog. Vedeme vás k nejlepším možným řešením a vysvětlujeme proč si myslíme, že jsou nejlepší.  

 Studie - otevřená možnost přidané hodnoty

     Dnešní prostředí je zaplňeno typizovanými domy - těmito domy myslíme klasickou charakteristickou novovýstavbu. Designový a funkčně individuální návrh přidá domu exkluzivitu. Již ve fázi studie se snažíme o vysokou přidanou hodnotu nejen z hlediska užitnosti, ale i estetické architektury a designu. Hodnotu domu můžete zvýšit nejen investičními prostředky, ale již samotným způsobem návrhu. Proč tedy nevyužít možnost zvýšení hodnoty domova bez zvyšování investičních prostředků a to jak z vašeho vlastního pohledu, tak případně z pohledu budoucího kupce nemovitosti. I finančně nenáročná vila může být exkluzivní.

 Přemýšlíme s vámi

      Pokud stavíte nový dům, máte jedinečnou a jen těžko opakovatelnou příležitost vše promyslet, ovlivnit a přizpůsobit níže výjmenovaným požadavkům. Jedině v tomto případě vytěžíte z daných prostředků maximum. Neriskujte pozdější potíže nebo poruchy plynoucí z chyb a nedomyšlených úvah při návrhu. Každý klient je jedinečný - má individuální osobnost a návrh záleží na konkrétních vlastnostech a požadavcích:

                          -   životní styl
                          -   dispozice, rozmístění místností
                          -   soukromí
                          -   provoz a pohyb v domě
                          -   zázemí
                          -   stavební systém
                          -   design, image a architektura
                          -   technické zařízení a příslušenství
                          -   finanční možnosti


Každý pozemek a místní podmínky jsou jedinečné:
                          -   orientace ke světovým stranám
                          -   velikost a tvar
                          -   přilehlá infrastruktura
                          -   okolní zástavba, terénní podmínky
                          -   dostupnost sítí
                          -   podmínky dané územním a regulačním plánem
                          -   přítomnost ochranných pásem
                          -   podnebí

  Konstrukční detaily - vyvíjíme

      Konstrukčním detailem se obvykle rozumí místo ve stavební konstrukci, v kterém je specifické technické řešení. Nepatřičné provedení takových detailů může způsobit významné poruchy ve funkci konstrukce například z hlediska vlastností statických, tepelně-technických, hydroizolačních a dalších. V rámci projektové dokumentace detaily řešíme a dodáváme zpracované zcela vyčerpávajícím způsobem pro veškerá místa, v kterých je předpokládaný důraz na přesné provedení, vysoká technologická náročnost nebo je riziko praktického provedení obecně tradičním, stavebními firmami osvojeným, nevhodným způsobem pro moderní nízkoenergetické stavby. V případě projektových změn v průběhu výstavby tyto detaily i dodatečně upravujeme nebo řešíme další potřebné.

Pomoc a podpora

      Podpora a pomoc při možných problémech a komplikacích je samozřejmá. Předáním projektové dokumentace spolupráce nekončí. Kdykoliv se na nás můžete obrátit v případě, že potřebujete pomoc nebo radu například v souvislosti s jednáním na úřadech nebo při výstavbě – problémy pomáháme okamžitě řešit. Jste v týdnu časově zaneprázdnění? Nám to nevadí - jsme vám k dispozici i o víkendech a svátcích jak osobně, tak na telefonu.

 Pomoc s výběrem dodavatelů

      Investorovi pomáhame s orientací v množství potenciálních dodavatelů na jednotlivé fáze výstavby. V případě nerozhodnosti se s vámi účastníme výběrových jednání s dodavateli a pomáháme s výběrem nejvhodnějších. S těmi pak konzultujeme provádění technologií a technických řešení, diskutujeme postupy a případné navrhované změny - obvykle v rámci finančních úspor.

 

           
 
Ukázky z vybraných referencí:
Rodinná vila - Pardubice
spolupráce na projektech - projekt pro stavební povolení
Adaptace hospodářského stavení na bydlení
spolupráce na projektech - projekt pro stavební povolení
Rodinný dům ve Starém Hradišti
spolupráce na projektech - projekt pro stavební povolení
Rodinný dům ve Staročernsku
spolupráce na projektech - projekt pro stavební povolení
Obchodní jednotka - Afi Palác Pardubice
spolupráce na projektech - projekt pro stavební povolení
Obchodní jednotka - Afi Palác Pardubice
spolupráce na projektech - projekt pro stavební povolení
Roubenka v Chocni
návrh, projekt pro stavební povolení a realizaci, stavební povolení, technický dozor investora
   
 


kód
 
   
Projekční kancelář H2 PROJEKT
Copyright © 2013 H2 Projekt - Ing. Petr Houdek
Vytvořilo studio: Pixel Design | Web-SOUL
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.